Referenser


Pågående uppdrag åt Buster Nordic A/S som innebär att representera dem på den svenska bokmarknaden. Marknadsföring och försäljning av böcker och bokrelaterade produkter till återförsäljare och inköpare i bokhandeln. Denna typ av försäljning är långsiktig och kvalificerad. Det handlar om att lägga upp långsiktiga strategier och planer som sedan skall genomföras för att nå uppsatta mål och resultat.


Pågående uppdrag på ICA nära i Änge Offerdal. Försäljningskonsult för dagligvaruhandeln.