Inredningsprojekt

Varför ska du anlita en expert?

 • TJÄNA TID Du behöver inte konsultera flertalet olika återförsäljare.
 • VALFRIHET Du väljer själv produkt utifrån dina önskemål, behov och plånbok
 • SPARA PENGAR Du får ut mer av din investering och förebygger risken
  för kostsamma misstag

Agilkon står för flexibilitet

Vår kökskonsulent delar med sig av över 20 års erfarenhet inom projektering och projektledning av kök-, badrum- och förvaring. Vi skiljer på just kök, badrum och förvaring.

Kök kan utöver den plats man väljer att laga mat och umgås på även vara en tvättstuga, tv-möbel, kontorsinredning etc. Kortsagt alla platser i hemmet eller på arbetsplatsen som kan inredas med kökssnickerier, men som inte kräver särskild våtrumsklassificering, som t.ex. ett badrum gör. Kök och tvättstuga gör normalt inte det, även om stor hänsyn ska tas till vatten- och eldragningar som förekommer i dessa utrymmen.  Agilkon föreskriver och projekterar alltid i enlighet med de bestämmelser som branschorganisationen www.sakervatten.se föreskriver.

Badrum ska rent byggtekniskt hanteras som våtutrymme och de byggbestämmelser som hör där till. Alla dessa bestämmelser beaktar vi.  Inredningssnickerierna är ofta densamma som i kök avseende möbler och förvaring, dock används som regel en annan måttstandard.Notera att många fastighetsägare ställer krav på golvbrunn i de utrymmen som t.ex. en tvättmaskin skall installeras – i dessa fall hanteras även renovering som ett våtutrymme.

Förvaring kan bestå av kökssnickerier, skåp i olika höjder planerade och inredda som garderober. Väldigt ofta handlar garderobs- och förvaringslösningar i hemmet och på kontoret om måttanpassade skjutdörrslösningar, platsbyggd inredning bakom skjutdörrar, i ”dressingroom” eller i klädkammare etc.

Uppstart

 • Förfrågan
 • Bedömning
 • Projektbeskrivning
 • Offert – projektering
 • Projekteringsavtal

Projektering

 • Behovsanalys
 • Kontrollmätning
 • Inredningsförslag
 • Rumsbeskrivningar, ritningar och övriga projekthandlingar
 • Offert – projektledning
 • Projektledningsavtal

Projektledning

Vi vill gärna diskutera era tankar och ideér kring just ert inredningsprojekt. Följande områden ger bra vägledning för en kontruktiv dialog. Vilka delar är intressant för dig och din familj? Vilka kostnadsramar ska vi arbeta inom?

 • Upphandling, köpvägledning
 • Installation
 • Slutbesiktning
 • Projektavslut och uppföljning

Därefter tittar vi närmare på vilka delar som Agilkon erbjuder och som kan vara av intresse för er för att förverkliga ert inredningsprojekt. Vi utgår från era behov och anpassar vårt sätt att arbeta så långt det är möjligt. Agilkon är helt fabrikats oberoende, har vi inte möjlighet att direkt leverera den produkt som ni efterfrågar har vi ett brett nätverk för att lotsa er vidare till rätt partner för inköp av produkter och tjänster.

Avtalspolicy

Noggrant, tydligt och förståeligt är beskrivande ord för Agilkons avtalspolicy. Avtalet som upprättas må bli långt och kanske omfattande. I projektet som helhet är det väl investerad tid att detta finns och att hundraprocentig förståelse för detta uppnåtts innan undertecknade. Det är detta som kommer utgöra projektledningens instruktionsbok.