Vilket behov har du och din familj?

Vi vill gärna diskutera era tankar och ideér kring just ert inredningsprojekt. Vad behöver just ni hjälp med? Vilka kostnadsramar ska vi arbeta inom?

Därefter tittar vi närmare på vilka delar som Agilkon erbjuder och som kan vara av intresse för er för att förverkliga ert inredningsprojekt. Vi utgår från era behov och anpassar vårt sätt att arbeta. Agilkon är helt fabrikatsoberoende. Om inte vi skulle ha möjligheten att direkt leverera den produkt som ni efterfrågar har vi ett brett nätverk för att lotsa er vidare till rätt partner för inköp av produkter och tjänster.

Inredningsförslag

Färg och form – inom ramarna för era önskemål och behov tar vi fram ett inredningsförslag. Detta föranleds normalt av ett hembesök med behovsanalys, mätning och kontroll av rum och uppställningsplats. Inredningsförslaget pressenteras med färgritningar i 3D tillsammans med en övergripande rumsbeskrivning.

Teknisk beskrivning

Som underlag för en upphandling och ett projektgenomförande erbjuder vi med utgångspunkt från Inredningsförslaget en teknisk beskrivning. Som namnet antyder är denna mer tekniskt inriktad med måttsatta ritningshandlingar innehållande förklaringar för utförandet och varuspecifikationer.

Upphandling och leverans

Upphandling och leverans-/kvalitetskontroll. I erbjudandet ingår att säkra leverans av upphandlande produkter till rätt tid och plats. Vi samordnar och följer upp leveranser och leveranstillfällen. När produkterna sedan levererats genomför vi en kvalitetskontroll på plats, för att säkerställa att produkterna är i förväntat och monteringsdugligt skick. Eventuella skador, brister eller andra felaktigheter hanterar och åtgärdar vi vid var och ett uppkommet tillfälle.

Projektledning

Vid renoveringsarbeten är det mycket att tänka på. Ritningar ska finnas, beskrivningar likaså, hantverkare ska bokas och de ska komma på utsatt tid. Material, alla produkter beställas i rätt mängd och levereras i rätt tid till rätt plats samt att projektet skall blir klart inom utsatt tid. Allt detta har vi tillsammans med er tagit fram och avtalat en plan kring.

Vid vald projektledning har ni endast en kontaktperson som i sin tur håller kontakt med övriga i projektet involverade parter.

Byggstöd

Byggstöd ingår i sin helhet i projektledningen. Men som vald del ur projektledningen kan vi även erbjuda bygg- och monteringsstöd. Där vi går igenom nödvändiga handlingar med av er anlitade hantverkare inför färdigställandet och montering samt fungerar som en support under monteringens gång.

Slutbesiktning

Agilkon rekommenderar alltid att köparen/byggherren anlitar en oberoende besiktningsman som genomför slut- och eventuella extrabesiktningar. Agilkons och ansvarig projektledares deltagande vid slut- eller eventuella extra besiktningar ingår här. Naturligtvis är vi er behjälplig med att boka besiktningar om önskat.